Konferans yazılım mimarisi ve ilgili konuları içermektedir ve Türkiye’de yazılım mühendisliği konusu ile ilgili pratisyenleri ve akademisyenleri, her yönüyle yazılım mimarisi ile ilgili deneyim, sonuç ve fikir paylaşımı yapmak üzere bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Konferansın teması olarak “yaygın afetlerin dijital yönetimi ve geniş çaplı” sistemler seçilmiştir. Yazılım mimarisi tasarımı ile ilgili bu konferansın temel hedefleri aşağıda sıralanmıştır:

 

  • Yaygın Afetlerin Dijital Yönetimi  ve Geniş Çaplı Sistemler üzerinde farkındalık oluşturmak 

“Yaygın” terimi, geniş insan topluluklarını olumsuz yönde etkileyen afetlere işaret etmektedir. Yaygın afetlerin karmaşıklığıyla baş edebilmek için yeni bütüncül yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Etkin ve verimli olan dijital çözümler, afet yönetimine bütünsel yaklaşan ve sürdürülebilirliği öne çıkaran insan temelli ve etik çözümlerdir. Etkinlik, değişen altyapılar ve kullanıcı beklentilerini karşılayabilen insan odaklı ve çevik dijital yöntemleri gerektirmektedir. Bu aynı zamanda, cihazlar ve dağıtık sistemlerden akıllı karar destek algoritmalarına kadar uzanan farklı teknolojilerin entegrasyonunu zorunlu kılar. Sistemlerin sistemi mimarisi olarak kurulabilecek bu tür geniş çaplı sistemler, öğrenebilme, gerekli olduğunda genişleme veya daralma, yer ve zamana göre ortaya çıkan değişik ihtiyaçlara uyum sağlayabilme özelliğine sahip olmalıdırlar. Verimlilik, gelişmiş dijital teknolojiler ve otomasyon ile artırılabilir. Yaygın afet senaryolarında sürdürülebilir çözümler üretmek için ölçeklenebilirlik, uyumluluk, evrilebilirlik, güncellik, dayanıklılık, emniyet, güvenlik gibi bir çok kalite özniteliklerini de dikkate almak gerekmektedir. Bu konferans yaygın afetler ile ilgili problemlere çözüm üretmek ve farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

 

  • Yazılım mimarisi tasarımının öneminin farkına varmak

Bilgisayar ve yazılım bilimleri ve teknolojilerinin diğer mühendislik dallarını da desteklemesi bakımından göreceli olarak özel bir durumu vardır. Ürünlerin hemen hemen hepsi ya yazılım içermektedir ya da yazılım içeren bir sistem tarafından üretilmektedir. Ürünlerin başarısı genelde yazılım sistemlerinin başarılı olması ile doğru orantılıdır. Elbette günümüzde yazılım bilimleri geniş bir alanı kapsamakta, veri değerlendirilmesi ve analitiği, makine öğrenmesi, robotik gibi birçok konular giderek önem kazanmaktadır. Ancak, eko sistemi tasarımı, karmaşıklığın azaltılması, uyarlanabilirdik, evrimleşebilirdik, doğrulamak, test edebilmek, zamanında çalışabilirlik, vs.; Bu tür kalite değerlerine sahip olmamak yazılımın sürdürülebilirliğini engellemektedir. Yazılım kalitesini ve ürünlerin ekonomik değerini tayin eden en önemli unsurlardan birisi yazılım mimarisidir. Bu konferans yazılım mimarisinin önemi üzerinde farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

 

  • Yazılım mimarisi tasarımı bilincini geliştirmek

Temel hedef, Yazılım Mühendisliği için bir anahtar kavram olan bu alanı geliştirmektir. Bu hedefi desteklemek üzere konferansın başlangıcında yazılım mimarisi tasarımının değişik konuları ile ilgili seminerler verilerek başlangıç düzeyinde olduğu gibi ileri düzeyde de konuşmalar yapılacaktır.

 

  • Yazılım mimarisi tasarımı konusunda araştırma ve eğitimi özendirmek

Yazılım mimarisi tasarımı araştırma ve eğitimini hareketlendirmeyi ummaktayız. Araştırmacılar, fikirlerini sunma ve paylaşma ortamı bulacaklardır. Eğitimciler ise derslere eklenmek üzere yazılım mimarisi tasarımında önemli olan konuları bulacaklardır.