Bildiri gönderme kapanmıştır.

 

Bildirilerin Türkçe yada İngilizce olarak formatına uygun olarak hazırlanmış olması gerekmektedir. Bildiri gönderimi için, EasyChair konferans sistemi kullanılacaktır.

Bildiri gönderilmesinden önce sisteme kayıt olunması gerekmektedir. Her bildiri en az 3 program komitesi üyesi tarafından incelenecektir. Kabul edilen bildirilerin yazarlarından en az birinin konferansa kayıt olması ve bildiriyi sunması zorunludur.

Bildiriler en çok 16 sayfa olacak şekilde ve PDF formatında gönderilmelidir. Endüstri deneyim bildirilerin uzunluğu en çok 10 sayfadır. Bildirilerin 17 Kasım 2020 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Bildiriler Türkçe ya da İngilizce olarak, Springer formatına (LNCS Bildiri Şablonu’na) uygun şekilde hazırlanmalıdır. Bildirilerde hem Türkçe hem İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimeler bulunmalıdır. Bildirilere üstbilgi (İng. header), altbilgi (İng. footer) ve sayfa numarası konulmamalıdır. Bildiriler sisteme PDF biçiminde yüklenmelidir. Kabul edilen bildirilerin yazarlarından en az birinin konferansa kayıt olması ve bildiriyi sunması zorunludur. Kabul edilen bildiriler TOBB ETU Dijital Arşiv Sistemi aracılığı ile yayımlanacaktır.