Çağatay Doğan, DFDS Türkiye

"Lojistik sektöründe Domain-Driven Design (Etki Alanına Dayalı Tasarım) ile Yazılım Geliştirme"

17.12.2020

15:30 – 16:15

DDD (Domain-Driven Design - Etki Alanına Dayalı Tasarım), geliştirilecek yazılımı kullanılmak üzere geliştirildiği iş alanıyla daha sıkı sıkıya örtüştürerek, yazılım geliştiricilerle alan uzmanlarının birlikte süreç içerisinde daha verimli çalışmasını sağlamak ve tasarımdaki karmaşıklıkları en aza indirgeyebilmek için kullanılan bir teknik ve yöntemdir. Bu etkinlikte DDD'ye yönelik temel bilgiler ve DFDS bünyesinde, lojistik sektörüne yönelik yazılım tasarlama, geliştirme süreçlerindeki tecrübelerine ilişkin bilgi edineceksiniz.

 

Çağatay Doğan, Uludağ Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunudur. Okul yıllarında sistem otomasyonu konularına ilgi duyarak yazılım ve alt-yapı geliştirme alanlarına yönelmiştir. İş yaşamına 1994'de network mühendisi olarak başlamış, 1997-1999 seneleri arasında, mezun olduğu bölüme ait bir alanla ilgilenmek istemiş, AR-GE ve ÜR-GE laboratuvar kurulumları ve SCADA sistemleri tasarımları ve kurulumlarıyla uğraşmıştır. 1999 senesinde yazılım alanı odaklı ilerlemek istediğinden, Alcatel Belçika için yazılım geliştiren bir firmada işe başlamıştır. 2000-2004 yılları arasında firmanın kendine ait "Hızlı Yazılım Geliştirme Aracı" olarak kullanılacak bir ürün geliştirmek için kurduğu ekipte takım lideri olarak yer almıştır. 2004 yılında Ata Holding'in yazılım geliştirme ekibine dahil olarak firmanın geliştirdiği, birçok kurumda kullanılan yazılım projelerinde, ağırlıklı olarak da alt-yapı uygulamaları tasarlayıp geliştiren ekip dahilinde, takım lideri ve yazılım mimarı olarak yer almıştır. 2009 senesinde Digiturk'ün alt-yapı yenileme projesine teknik liderlik yapmak için Digiturk bünyesine katılmış; bu süreçte, firma iç süreçlerinde ve müşterilerce kullanılan birçok yazılım projesinin hayata geçirilmesi için çalışmıştır. 2018 senesi itibariyle Danimarka kökenli DFDS Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş. firmasının Danimarka ve İngiltere'deki yer alan ürün geliştirme merkezlerine ek olarak Türkiye'deki üçüncü ürün geliştirme merkezinin kurulum sürecinde yer almıştır. 2020 yılı itibariyle DFDS'in kurumsal mimari ekibine dahil olarak, firmanın tüm iş süreçlerinin dijitalleştirilmesi kapsamında Avrupa'daki iş birimlerince kullanılacak yazılım alt-yapıları ve iş süreçlerini tasarlamakla uğraşmaktadır.

 

 

Haluk Altunel, Softtech

"Mimari Dönüşümlerden Öğrendiğimiz Dersler"

18.12.2020

13:30 – 14:15

Yeni teknolojiler, yeni araçlar ve yeni yaklaşımlar yazılım sistemlerindeki mimariyi her geçen gün değiştiriyor ve geliştiriyor. Bu değişime ayak uydurmak için tüm yazılım sektörü yoğun bir çaba içerisinde, kimse geride kalmak istemiyor. Bu bağlamda endüstride yaşanmış tecrübelerden yola çıkarak yazılım sistemlerinin mimarisindeki değişim çalışmalarına değinilecektir. Mimari değişim, yazılımın mimarisinin yanında, veri mimarisi, iş mimarisi ve altyapı mimarisi ile bir bütün olarak  ele alınacaktır. Tüm bu mimari başlıklarda eş zamanlı gerçekleşen farklı değişim dalgalarının yarattığı etkiler örneklerle aktarılacaktır. Bu değişimin getirdiği zorluklar ve bu zorluklardan öğrenilmiş dersler paylaşılacaktır.

 

Haluk Altunel, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden tam burslu olarak lisans ve yüksek lisans dereceleriyle 1999 ve 2002 yıllarında mezun oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde doktora derecesini 2008 yılında biyomedikal görüntüleme alanındaki çalışmalarıyla aldı.

Profesyonel çalışma hayatına 1999 yılında başlayan Haluk Altunel, öncelikle Karel Elektronik A.Ş.’de büyük çaplı telekomünikasyon projelerinin teknik ve idari yönetiminde yer aldı. 2003 yılında Mercedes-Benz Türk A.Ş.’ye katıldı ve proje yönetim ofisinin kurulmasında ve çeşitli global projelerde görev aldı. Bu esnada Çoklu Proje Yönetimi Kılavuzu (Multi Project Management Beschreibung) adında Almanca bir kitap hazırladı. 2004 yılında SoftTech A.Ş.’ye katıldı, finans sektörü başta olmak üzere çeşitli yazılım geliştirme projelerinde görevler aldı. Halen Softtech'te Süreçler, Araçlar ve Sürekli İyileştirmeden sorumlu Direktör olarak görev yapmaktadır. Ayrıca  ODTÜ ve Bilkent’te yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Yazılım Mühendisliği ve Mobil Sağlık alanında  dersler vermektedir.

Ülke çapındaki iki ayrı inovasyon yarışmasında ikincilik ödülü almıştır.

Kitap bölümü, makale ve bildirilerden oluşan çeşitli akademik yayınları bulunmaktadır. Ayrıca tecrübe paylaşımı amacıyla 2012 yılından itibaren blog yazmaktadır. Güncel yazılarına Harvard Business Review Türkiye’deki blogunda sürdürmektedir. İngilizce, Almanca ve Japonca bilmektedir.

 

 

Semih Çetin, Cybersoft

"Mikroservis Temelli Bulut Bilişimde İşlem-Kritik (Transactional) Sistem Tasarımı”

18.12.2020

13:30 – 14:15

Bulut Bilişim kavramı baş döndürücü bir hızla hayatımızdaki yerini almaya devam ediyor. Bulut Bilişim kavramına ulaşabilmenin farklı yöntemleri mevcuttur. Mikroservis temelli mimariler bunlardan bir tanesidir. Mikroservis mimarisinin en önemli tercih sebeplerinden birisi yatay ve dikey ölçeklenebilirlik sağlayan maliyet-etkin çözümler sunabilmesidir. Bununla birlikte mikroservis temelli bulut bilişim kavramı, bünyesinde yadsınamaz bir "dağıtık topoloji" barındırmaktadır. Ek olarak, dağıtık topolojinin gerçekleşmesinde "olay kaynağı (event sourcing)", "komut-sorgu ayrışma prensibi (Command Query Responsibility Segregation - CQRS)" ve "nihai tutarlılık (eventual consistency)" gibi "olmazsa olmaz" tekniklerin kullanımı söz konusudur.

Diğer yandan, bir başka karmaşık problem kümesi de "işlem-kritik (transactional)" sistem tasarımıdır. Bilindiği üzere bankacılık, sigortacılık, borsa, e-devlet gibi 7/24 çevrim-içi olan uygulamalar; "işlem-kritik sistemler" nitelemesiyle günlük hayatımızda yer almaktadır. Bu sistemlerin tasarımında ise "Bütünlük, Tutarlılık, Bağımsızlık, Dayanıklılık (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability - ACID)" gibi çok önemli mimari niteliklerin sağlanması yadsınamaz durumdadır.

Mikroservis temelli modern bulut bilişim çözümleri özünde "dağıtık topoloji" içermesinden dolayı bu tür çözümleri geliştirmek için konvansiyonel "işlem-kritik sistem" tasarımlarının kullanımı pek mümkün değildir. Dağıtık ortamlarda işlem yönetimi (distributed transaction management) başlı başına bir yazılım mimarisi araştırma alanıdır. Tipik olarak akla ilk gelen "İki Aşamalı Tutarlılık (Two Phase Commit - 2PC)" yaklaşımları maalesef mikroservis temelli bulut bilişim çözümleri için pek uygun değildir. Artan oranda benimsenen NoSQL veritabanı yönetim sistemlerinde bu tür problemler daha da ciddiyet kazanmaktadır. Çözüm olarak, "Saga Şablonu (Saga Pattern)" gibi daha uygun mimari kalıpların kullanımı benimsenmektedir.

Bu konuşmada mikroservis temelli bulut bilişim çözümlerine ait "işlem-kritik sistem" tasarımında karşılaşılan temel problemler özetlenecek, bu problemlere olası çözüm önerileri aktarılacak ve Cybersoft olarak bizlerin endüstriyel uygulamalarda bu soruna getirdiği yenilikçi çözümler paylaşılacaktır.

 

Dr. Semih Çetin, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini almıştır. Kariyerinin başlangıcında yazılım mühendisi, proje yöneticisi, ArGe Direktörü gibi görevlerde bulunmuştur. 1995 yılında Cybersoft Enformasyon Teknolojileri Şirketini iki ortağıyla birlikte kurmuştur. Ülkemizin en büyük bilişim sistemi olan VEDOP’un mimarı olan Cybersoft, Haziran 2003 tarihinde Washington DC’de gerçekleştirilen törenle “Bilişim Oskarı” olarak da bilinen Bilgi Teknolojileri alanında dünyanın en prestijli ödülünü ülkemize getirmiştir. Akademik çalışmalarına da devam etmekte olan Dr. Çetin, üniversitelerde lisansüstü dersler ve inovasyon seminerleri vermekte ve lisansüstü tez çalışmaları yönetmektedir. Aynı zamanda “Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)” üyesidir. Ulusal ve uluslararası konferans ile seçkin dergilerde birçok bilimsel yayına imza atmıştır. “ODTÜ Teknoloji Yatırımcıları Derneği” aktif üyesidir ve 2012 yılında ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu tarafından “Teknokent Şirketleri Yılın Girişimcisi” seçilmiştir.