8. ULUSAL YAZILIM MİMARİSİ KONFERANSI

17, 18 ARALIK 2020

TOBB EKONOMI VE TEKNOLOJİ ÜNIVERSITESİ, ANKARA

(Türkiye Saati, GMT+3)

1. GÜN (17-12-2020)

11:15 - 11:30

Açılış (Link aşağıdaDIR, link is given below)

Video

11:30 - 12:30

Davetli Konuşmacı: Miroslav Svítek, Czech Technical University in Prague
“Smart Resilient Cities”

Oturum Başkanı: Mehmet Akşit, TOBB ETÜ

Video

12:30 - 13:30 Ara
13:30 - 14:15

Eğitim Semineri 1: Hüseyin Kutluca,
“Açık Mimariler"

Oturum Başkanı: Mert Özkaya, Yeditepe Ün.

Video

14:15 - 14:30  Ara
14:30 - 15:15

Endüstri Semineri 1: Çağatay Doğan, DFDS Türkiye
"Lojistik sektöründe Domain-Driven Design (Etki Alanına Dayalı Tasarım) ile Yazılım Geliştirme" 

Oturum Başkanı: Çağatay ÇATAL, Bahçeşehir Ün.

Video

15:15 - 15:30 Ara
15:30 - 16:15

Eğitim Semineri 2: Bedir Tekinerdoğan, Wageningen Un.
"Physical Protection Systems"

Oturum Başkanı: Çağatay ÇATAL, Bahçeşehir Ün.

Video

16:15 - 16:30 Ara
16:30 - 17:30

Selçuk Bayracı, Hakan Bölük, Gürkan Şahin,
“Big Data Processing for Credit Risk Prediction: An Experimental Study with Apache Spark";

Merve Özdeş, Oumout Chouseinoglou, Ayça Kolukısa Tarhan,             
"Yazılım Projelerinde Mimari Karar Alma Sürecini Etkileyen Faktörler ve Karşılaşılan Zorluklar: Keşifsel bir Çalışma"

Oturum Başkanı: Mert Özkaya, Yeditepe Ün.

Video

2. GÜN (18-12-2020)

10:00 - 11:00

Akın Yılmaz, Feyza Nur Özcan,
“Platform Independent Reusable Satellite Flight Software" 
“Development On The Basis Of Component Based Software Product
Line Engineering”;

Furkan Karadaş, Uğur Sopaoğlu,
“Yörünge Verisi için Derin Öğrenme Tabanlı Anomali Tespit Mimarisi”

Oturum Başkanı: Çağatay ÇATAL, Bahçeşehir Ün.

Video

11:00 - 11:30 Ara
11:30 - 12:30

Davetli Konuşmacı: Antonio Vallecillo, Universidad de Málaga
“Representing Uncertainty in Software Models: Current State and Challenges Ahead” 

Oturum Başkanı: Bedir Tekinerdoğan Wageningen Un.

Video

12:30 - 13:30 Ara
13:30 - 14:15

Endüstri Semineri 2: Haluk Altunel, Softtech
"Mimari Dönüşümlerden Öğrendiğimiz Dersler" 

Oturum Başkanı: Mehmet Akşit, TOBB ETÜ

Video

14:15 - 14:30  Ara
14:30 - 15:15 Eğitim Semineri 3: Tarek Alskaif, Wageningen Un.
"Mitigating Climate Disasters via Decentralized Energy Management System Designs for Microgrid Communities”

Oturum Başkanı: Mert Özkaya, Yeditepe Ün.

Video

15:15 - 15:30 Ara
15:30 - 16:15

Endüstri Semineri 3: Semih Çetin, Cybersoft
“Mikroservis Temelli Bulut Bilişimde İşlem-Kritik (Transactional) Sistem Tasarımı”

Oturum Başkanı: Geylani Kardas, Ege Ün.

Video

16:15 - 16:30 Ara
16:30 - 18:00

Panel: Kritik Altyapılar
Moderatör: Mehmet Akşit, TOBB ETÜ

Katılımcılar: Savaş Ergen, CK Enerji; Ebru Aydin Göl, METÜ; Kaan Özcan, Aselsan; Hasan Sözer, Özyeğin Üniversitesi; Bedir Tekinerdoğan, Wageningen Üniversitesi; Murat Zaralı, Pegasus

Video

18:00 - 18:15 Kapanış