17 Kasım 2020:             Uzatılmış bildiri gönderim son tarihi

25 Kasım 2020:            Değerlendirme sonuçlarının duyurulması

03 Aralık 2020:             Basıma hazır bildirilerin gönderilmesi

17-18 Aralık 2020:        Konferans günleri

Bildiriler en çok 16 sayfa olacak şekilde ve PDF formatında gönderilmelidir. Endüstri deneyim bildirilerin uzunluğu en çok 10 sayfadır. Bildirilerin 17 Kasım 2020 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Bildiriler Türkçe ya da İngilizce olarak, Springer formatına (LNCS Bildiri Şablonu’na) uygun şekilde hazırlanmalıdır. Bildirilerde hem Türkçe hem İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimeler bulunmalıdır. Bildirilere üstbilgi (İng. header), altbilgi (İng. footer) ve sayfa numarası konulmamalıdır. Bildiriler sisteme PDF biçiminde yüklenmelidir. Kabul edilen bildirilerin yazarlarından en az birinin konferansa kayıt olması ve bildiriyi sunması zorunludur. Kabul edilen bildiriler TOBB ETÜ Dijital Arşiv Sistemi aracılığı ile yayımlanacaktır.

Konferansta sunulacak bildiriler, teknik bildiriler ve deneyim bildirileri olarak iki grupta düşünülebilir. Teknik bildiriler özgün araştırma ve uygulama çalışmalarını içermelidir. Deneyim bildirileri ise yazılım mimarisi araçları ve/veya süreçlerinin belli alanlara uygulanması veya özgün bir yazılım ürününün geliştirilmesi sonucunda elde edilen deneyim ve bulguları kapsamalıdır. Deneyim bildirilerinde yazılım mimarisi hakkında deneyimlerin temelindeki motivasyonun belirtilmesi, elde edinilen sonuçların değerlendirilmesi ve yapılan olumlu ya da olumsuz gözlemlerin paylaşılması konularına önem verilmelidir.
Konular, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, aşağıda listelenmiştir.

Makaleler TOBB ETÜ dijital arşivinde yayınlanacaktır.

 

Yazılım Mimari Tekniklerinin Yaygın Afetler Dijital Yöntemine Uygulanması
• Geniş çaplı yazılım mimarileri ve dijital afet yönetimi
• Dijital afet yönetimi ve data ve olay analiz sistemleri
• Dijital afet yönetimi ve kontrol sistemleri
• Akıllı şehirler, enerji, çevre, sağlık, emniyet, güvenirlik, spor ve taşıma sistemleri ve dijital afet yönetimi

 

Yazılım Mimarilerinin Modellenmesi
• Görsel modelleme
• Belirtim dilleri
• Çerçeveler ve desenler
• Belgeleme
• İlgiye yönelik modelleme

 

Yazılım Mimarisi Tasarımı Süreci
• Mimari gereksinimleri analizi
• Mimari tasarımında alan analizi
• Mimari uygulama seçenekleri

 

Yazılım Mimarilerinin Çözümleme ve Değerlendirilmesi
• Yazılım mimarisi evrimi
• Yazılım mimarileri değerlendirilmesi
• Mimari kalite parametrelerinin belirtilmesi ve ölçülmesi
• Yazılım mimarileri için nitelik modelleri
• Yazılım mimarilerinin benzetimi

 

Endüstri Uygulamaları ve Deneyimler
• Uygulamada yazılım mimarileri
• Yazılım mimarisi eğitiminde deneyimler
• Mimari merkezli yazılım geliştirme ve proje yönetimi

 

Bileşen ve Platform Mimarileri
• Model güdümlü mimariler
• Nesneye yönelik uygulama çerçeveleri
• Arayüz yönelimli geliştirme
• Servis yönelimli geliştirme

 

Araçlar
• Tasarım modellemesi araçları
• Yöntem destek araçları
• Değerlendirme araçları
• Yeniden Kullanım
• Yazılım bileşenleri ve yeniden kullanım
• Yazılım ürün hattı mimarileri
• Alan mühendisliği
• Uygulama mühendisliği

 

Yeni Teknolojiler
• Nesnelerin interneti ve yazılım mimari tasarımı
• Blok Zinciri (Blockchain) yazılım mimari tasarımı
• Yapay zekâ, makine öğrenmesi ve yazılım mimarileri
• Bağlı Veri mimarileri (Linked Data architectures)
• Büyük veri mimarileri (Big Data Architectures)
• Paralel Hesaplama (Parallel Computing) ve yazılım mimarileri